Du er her. #1 - Foreningswebsite > Arkiv > Fællesjagt 2011

 

Som tidligere meddelt i nyhedsbrev nr. 1 2012, holder Gundsømagle Jagtforening fællesjagt lørdag den 24. november 2012.

Alle medlemmer er velkommen til at deltage i fællesjagten, vi har kun fastsat en betingelse for deltagelse, som er, at du tilmelder dig senest søndag den 18. november 2012.
(Medlemmer med jagthunde er meget velkommen til at medbringe hundene.)

Vi har de nødvendige arealer til rådighed for at kunne afvikle fællesjagten, men har du et ønske om, at dit jagtareal indgår i fællesjagten, kan du meddele dette til formanden, sammen med din tilmelding til fællesjagten.

Vi mødes hos Finn og Orla på Nørrekær Holmevej 101 kl. 8.00, hvor vi starter med morgenkaffe og et rundstykke. Herefter går vi på jagt på de planlagte arealer.

Efter endt jagt kl. ca. 14.00 samles vi igen på Nørrekær til fælles spisning af ”Gule ærter med div. tilbehør” til en pris af 110,00 kr. pr. person. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. (Ejerne/jagtlejerne af de arealer hvorpå vi afvikler fællesjagten spiser gratis.)

Under forudsætning af ejerne af jagtarealernes godkendelse, vil der blive afholdt kinesisk auktion over nedlagt vildt. (Overskuddet går til Jagtforeningen.) Så husk godt med småpenge.

Af hensyn til bespisningen skal tilmelding skal ske til formanden på telefon  40313795 eller SMS til 41313795 eller e-mail til skovly90@gmail.com, senest søndag den 18. nov.

Hvis ikke formanden lige er ved telefonen når du ringer så læg en besked på telefonsvaren.

Vi håber, at rigtigt mange tilmelder sig vores fællesjagt, så vi sammen kan få en rigtig hyggelig jagtdag.

Med jægerhilsen
På bestyrelsens vegn
Steen Andersen