Du er her. #1 - Foreningswebsite > Arkiv > Nyhedsbrev nr. 1 2015

Nyhedsbrev nr. 1 - 2015
Gundsømagle den 1. januar 2015

Til medlemmerne af Gundsømagle Jagtforening.

 

Indhold

 1. Bestyrelse
 2. Udvalg
 3. Aktiviteter
 4. Bemærkninger      til enkelte udvalgte aktiviteter

 

1.       Bestyrelsen

På sidst generalforsamling skete der ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning.

På generalforsamlingen overrakte vi en vandrepokal for den mindste buk på paraden ved årets bukkepral  til vores medlem Jesper Larsen. Stort tillykke til Jesper.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med næstformand og sekretær henholdsvis Henry Fuglsang og Jacob Hansen.

Bestyrelsens sammensætning er herefter:

Formand Steen Andersen - Holmevej 90, 3670 Veksø
Tlf. 40 31 37 95 - E-mail  skovly130@gmail.com

Næstformand Henry Fuglsang – Vestskellet 18, 4000 Roskilde
Tlf. 46 78 98 46 – E mail anna.bjergvang@mail.com

Kasserer Frank Kaae Skytte – Nyvej 29, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 35 72 - E-mail nyvej29@gmail.com

Sekretær Jacob Hansen – Holmevej 111, 3670 Veksø
Tlf. 25 48 52 30 – E-mail ate@topdanmark.com

Bestyrelsesmedlem Orla Nielsen Harmonivej 10, 3650 Ølstykke
tlf. 28 20 62 50 – E-mail orla.lone@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Flemming Holse Ejlesøvej 11, 4000 Roskilde
tlf. 40 57 79 25 – E-mail fholse@live.dk

Bestyrelsesmedlem Bjarne Tryk Andebakken 2, 4040 Jyllinge
tlf. 42 50 40 08 – E-mail jagt@tryk.eu

Bestyrelsessuppleant Palle Nielsen Ejlesøvej 17. 4000 Roskilde
tlf.30 18 99 09 E-mail psn@mail.tele.dk

 

2.       Udvalg

 

Hundeudvalg:                                                                               Skydeudvalg:

Formand  Flemming Holse                                                      Formand  Bjarne Tryk              

                     Allan Schultz

 

Måtte der være medlemmer der kunne tænke sig at indgå i et af disse udvalg, skal man blot henvende sig til henholdsvis Flemming eller Bjarne.

 

 

3.       Aktiviteter

       Det er besluttet, at afvikle følgende aktiviteter i 2015:

 • Fastelavnsskydning      lørdag      den 14. februar 2015 kl. 09.00 på Lerbæksholm Hovedgaden 50, Gundsømagle. (yderligere      information vil tilgå på e-mail, og vil fremgå af vores hjemmeside senere(
 • Hundetræning      – (tid      og sted vil tilgå senere)
 • Bukkepral      lørdag den 16. maj 2015 kl. 8.30 – 11.00 hos Finn og Orla på Nørrekær      Holmevej 101.
 • Byfest      Lørdag      den 13. juni 2015 ved Gundsømagle gamle skole.
 • Jagthundetræning      (tid      og sted vil tilgå senere).
 • Generalforsamling      tirsdag      den 6. oktober 2015 kl. 19.00 i vores lokaler på Margretheskolen      (indkaldelse ifølge vedtægterne).
 • Fællesjagt      lørdag den 21. november 2015 (tid og mødested vil tilgå senere).
 • Lerdueskydning      – torsdag      den 18. juni og torsdag den 20. august 2015.
 • Riffelskydning-/tid      og sted vil tilgå senere)

Sæt allerede nu x i kalenderen.

Hold i øvrigt øje med vores hjemmeside www.gsmj.dk da vi her vil annoncere eventuelle yderligere tiltag som naturligvis også vil blive annonceret via e-mail til de medlemmer der har oplyst deres e-mail adresse.

 

4.       Bemærkninger til de enkelte aktiviteter

 

Hundetræning

Igen i år vil der være tilbud om almindelig hundetræning (dressur) samt jagthundetræning.

Når programmet er fastlagt, vil programmet og betingelserne for deltagelse fremgå af vores hjemmeside www.gsmj.dk , ligesom der vil tilgå en e-mail med tilbuddet.

 

Bukkepral

Som nævnt under aktiviteter holder vi bukkepral hos Finn og Orla på Nørrekær Holmevej 101, Gundsømagle lørdag den 16. maj 2015 kl. 8.30 – 11.00  .

Det er vigtigt at understrege, at man nødvendigvis ikke behøver at have noget jagtbytte at prale af for at deltage, da arrangementet naturligvis er åbent for alle medlemmer.

Morgenen vil med sikkerhed byde på en masse gode historier/undskyldninger fra morgenens jagt.

Der vil, for det beskedne beløb af 30 kr. være mulighed for kaffe og brød og en lille en.

Her ud over vil der naturligvis være mulighed for at købe supplement øl eller vand.

Vi glæder os til at se jer alle sammen, og høre historier denne morgen.

Rimeinder vil blive lagt på hjemmesiden samt tilgå medlemmernes e- mail adresser.

 

Byfest

I lighed med sidste år, vil vi fra Jagtforeningen også deltage med en aktiv stand ved dette års byfest lørdag 13. juni 2015 ved Gundsømagle gamle skole.

Der vil være flere forskellige konkurrencer, hvor der kan vindes præmier. Så sæt tid af til at besøge standen og vær med til at festligholde dagene.

Der vil når vi nærmer os tidspunktet for Byfesten ligge yderligere oplysninger på hjemmesiden ligesom der vil tilgå e-mail om aktiviteten.

 

 

Lerdueskydning/træning

Vi har alle behov for enten at dygtiggøre os eller vedligeholde vores færdigheder i lerdueskydning, da vores skydefærdigheder er afgørende for et tilfredsstillende jagtresultat.

Vi vil igen i år forsøge med aktiviteter, som kan medvirke til at højne vores træfsikkerhed.

Derfor har vi bestilt Jægerforbundets skydevogn til den torsdag 18. juni og torsdag 20. august.

Når de nærmere detaljer foreligger, vil programmet og betingelserne for deltagelse fremgå af vores hjemmeside www.gsmj.dk , ligesom der vil tilgå en e-mail med tilbuddet

Hold derfor øje med vores hjemmeside www.gsmj.dk , hvor der løbende vil blive informeret om aktiviteter m.m.

 

Riffelskydning/træning

Vi har alle behov for enten at dygtiggøre os eller vedligeholde vores færdigheder med riflen, da vores skydefærdigheder er afgørende for et tilfredsstillende jagtresultat.

Vi vil i år forsøge med aktiviteter, som kan medvirke til at højne vores træfsikkerhed.

Når de nærmere detaljer foreligger, vil programmet og betingelserne for deltagelse fremgå af vores hjemmeside www.gsmj.dk , ligesom der vil tilgå en e-mail med tilbuddet.

Øvrige aktiviteter

Måtte der være medlemmer, der har ønske om andre aktiviteter, som kunne styrke vore fælles jagtlige interesser, er I velkommen til at kontakte formanden, eller et andet bestyrelsesmedlem, med evt. ønsker.

Afslutning på dette nyhedsbrev, skal jeg på bestyrelsens vegne udtrykke ønske om, at I tager vel imod vores aktivitetsplan, og tager aktivt del heri, og benytter jer af muligheden for af styrke vores jagtforeningsarbejde.

NB! 

Som i kan se af nyhedsbrevet vil vi i fremtiden gøre mere brug af, at informere på vores hjemmeside www.gsmj.dk eller via e-mail.

Vi skal derfor endnu en gang opfordre jer, som endnu ikke har oplyst e-mail adresse om at oplyse denne. Dette gøres nemmest ved at sende en mail til formanden på skovly130@gmail.com.

Med jægerhilsen
på bestyrelsens vegne
Formand
Steen Andersen