Du er her. #1 - Foreningswebsite > Arkiv > Nyhedsbrev nr. 2 - 2017

Gundsømagle oktober 2017


Nyhedsbrev nr. 2

2017

 

Nyhedsbrev til Gundsømagle Jagtforenings medlemmer

indeholder 3 vigtige informationer.

 

  1. 1.       Afsætning af skudte harer
  2. 2.       Generalforsamling
  3. 3.       Jægerforbundets nyhedsbrev

 

Ad 1.  Til alle gode jægere.

Jeg kan det oplyse, at et af vores gode medlemmer, gerne vil aftage skudte harer, hvis I ikke selv vil benytte skudte harer.

Medlemmet som er Palle (slagter) Andersen vil gerne køber disse harer for et beløb på 25 til 30 kr., hvis ellers harerne er skudt ordentligt uden for store skader. Det afgør Palle når han ser harerne.

Er der nogen der har harer til afsætning kan Palle kontaktes på tlf. 22620545

Ad 2. På den netop afholdte generalforsamling, hvor 14 aktive jægere var mødt op, blev vores gode mangeårige kasserer Frank Skytte genvalgt ligesom bestyrelsesmedlem Palle Nielsen og bestyrelsesmedlem Orla Nielsen også blev genvalgt.

Her ud over blev vores to revisorer Finn Albech og Michael Bien samt de to revisorsuppleanter Finn Bursche og Ulrich Schliemann også genvalgt.

Det blev også besluttet, at kontingentet til vores lokale Jagtforening forbliver uændret for det kommende år.

Det blev ligeledes besluttet, at bestyrelsen skal forsøge at finde en måde, hvorpå vi kan udnytte vores nye profesionelle kastemaskine bedre, i det kommende år.

I den forbindelse vi meget gerne høre om, der er medlemmer, der vil stille et areal til rådighed, ligesom Ulrich Schliemann har gjort de seneste år, hvor vi en enkelt eller to aftener i perioden juni til og med oktober kan opstille kastemaskiner, og træne lerdueskydning.

Ønsker man yderligere oplysninger om denne aktivitet kan formanden for skydeudvalget, Bjarne Tryk, kontaktes på mobil 42504008 eller mail jagt@tryk.eu

Det kan i øvrigt oplyses at vores store elgjæger Jesper Larsen igen i år kan bryste sig med titlen af bukkejægeren med den mindst afskudte buk. Endnu engang tillykke Jesper. Også tillykke med den flotte Elgtyr.

Ad 3. Danmarks Jægerforbund udsender jævnligt et nyhedsbrev, med mange gode og vigtige nyheder som alle kan have gavn af som jæger.

Hvis I ikke allerede har tilmeldt jer dette nyhedsbrev kan I gøre dette på Jægerforbundets hjemmeside. www.Jaegerforbundet.dk eller gå ned i bunden af denne mail.

NB!

Sidst men ikke mindst vil jeg blot minde jer om vores fællesjagt lørdag den 25. november. Mail vil blive udsendt, men sæt allerede nu denne dag i kalenderen.

 

Med jæger hilsen og knæk og bræk

På bestyrelsens vegne

Formand

Steen Andersen