Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyhedsbrev nr. 1 - 2017

 

                                                                                                                       Gundsømagle januar 2017

 

 Nyhedsbrev nr. 1 -

2017

 Til medlemmerne af Gundsømagle Jagtforening.

Indhold

1. Bestyrelse

2. Udvalg

3. Aktiviteter

4. Bemærkninger til enkelte udvalgte aktiviteter

 1. Bestyrelsen

På den sidst afholdte ordinære generalforsamling skete der følgende ændringer i forhold til bestyrelsen, idet Per Magnussen indtrådte som bestyrelsessuppleant i stedet for Jacob Hansen.

Vedrørende kontingentet til vores forening blev det i øvrigt besluttet, at fortsætte med et uændret kontingent.

På generalforsamlingen overrakte vi igen i år vandrepokalen for den mindste buk, som blev nedlagt i forbindelse med årets bukkejagt. For anden gang var det Jesper Larsen fra Jyllinge der erhvervede vandrepokalen. Stort tillykke til Jesper.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med næstformand og sekretær henholdsvis Henry Fuglsang ogAllan Schultz. 

Bestyrelsens sammensætning er herefter:

Formand Steen Andersen - Holmevej 90, 3670 Veksø

tlf. 40 31 37 95 - E-mail skovly130@gmail.com

Næstformand Henry Fuglsang – Vestskellet 18, 4000 Roskilde

tlf. 46 78 98 46 – E mail anna.bjergvang@mail.com

Kasserer Frank Kaae Skytte – Nyvej 29, Gundsømagle, 4000 Roskilde

tlf. 21 28 21 95 - E-mail nyvej29@gmail.com

Sekretær Allan Schultz - Kirkerupvej 28, 4000 Roskilde

tlf. 40 50 53 62 - E-mail allan@a-schultz.dk

Bestyrelsesmedlem Orla Nielsen Harmonivej 10, 3650 Ølstykke

tlf. 28 20 62 50 – E-mail orla.lone@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Palle Nielsen Ejlesøvej 17. 4000 Roskilde

tlf.30 18 99 09 E-mail psn@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Bjarne Tryk Andebakken 2, 4040 Jyllinge

tlf. 42 50 40 08 – E-mail jagt@tryk.eu

Bestyrelsessuppleant Per Magnussen Kirkegårdsvej 10, 4000 Roskilde

tlf. 22968091 - E-mail per.magnussen@mail.dk

2. Udvalg

Hundeudvalg:

Formans
Allan Schultz

Skydeudvalg:

Formand
Bjarne tryk

 

Måtte der være medlemmer der kunne tænke sig at indgå i et af disse udvalg, skal I henvende jer til henholdsvis Allan eller Bjarne.

3. Aktiviteter

Det er besluttet, at afvikle følgende aktiviteter i 2017:

•Fastelavnsskydning lørdag den 25. februar 2017 kl. 09.00 på Lerbæksholm Hovedgaden 50, Gundsømagle. (yderligere information vil tilgå på e-mail, og vil fremgå af vores hjemmeside senere)

•Hundetræning. Der vil tilgå nærmere om, der vil blive arrangeret hundetræning og i givet fald hvornår.

Bukkepral tirsdag den 16. maj 2017 kl. 8.30 – 11.00 hos Finn og Orla på Nørrekær Holmevej 101.

•Jagthundetræning. Der vil tilgå nærmere om, der vil blive arrangeret jagthundetræning og i givet fald hvornår.

Generalforsamling fredag den 6. oktober 2017 kl. 19.00 i vores lokaler på Margretheskolen (indkaldelse ifølge vedtægterne).

•Fællesjagt lørdag den 25. november 2017 (tid og mødested vil tilgå senere).

Lerdueskydning. Der vil også i år blive arrangeret lerdueskydning. Og datoer vil tilgå senere.

•Riffelskydning – lørdag den 1. april 2017 kl. 9.00 til 13.00 på Hanebjerg Jagtskydebane. (Information herom er allerede udsendt på e-mail.)

Sæt allerede nu x i kalenderen.

Hold i øvrigt øje med vores hjemmeside www.gsmj.dk da vi her vil annoncere eventuelle
yderligere tiltag som naturligvis også vil blive annonceret via e-mail til de medlemmer der har
oplyst deres e-mail adresse.

4. Bemærkninger til de enkelte aktiviteter

Hundetræning

Der tilgår nærmere herom senere.

Bukkepral

Som nævnt under aktiviteter holder vi bukkepral hos Finn og Orla på Nørrekær Holmevej 101,

Gundsømagle tirsdag den 16. maj 2017 kl. 8.30 – 11.00 .

Det er vigtigt at understrege, at man nødvendigvis ikke behøver at have noget jagtbytte at prale
af for at deltage, da arrangementet naturligvis er åbent for alle medlemmer.

Morgenen vil med sikkerhed byde på en masse gode historier/undskyldninger fra morgenens jagt.

Der vil, for det beskedne beløb af 30 kr. være mulighed for kaffe og brød og en lille en.

Her ud over vil der naturligvis være mulighed for at købe supplement øl eller vand.

Vi glæder os til at se jer alle sammen, og høre historier denne morgen.

Reminder vil blive lagt på hjemmesiden samt tilgå medlemmernes e- mail adresser.

Lerdueskydning/træning

Vi har alle behov for enten at dygtiggøre os eller vedligeholde vores færdigheder i
lerdueskydning, da vores skydefærdigheder er afgørende for et tilfredsstillende jagtresultat.

Vi vil igen i år forsøge med aktiviteter, som kan medvirke til at højne vores træfsikkerhed.

Når de nærmere detaljer foreligger, vil programmet og betingelserne for deltagelse fremgå af
vores hjemmeside www.gsmj.dk, ligesom der vil tilgå en e-mail med tilbuddet.

Hold derfor øje med vores hjemmeside www.gsmj.dk , hvor der løbende vil blive informeret om
aktiviteter m.m.

Riffelskydning/træning

Vi har alle også behov for enten at dygtiggøre os eller vedligeholde vores færdigheder med riflen, davores skydefærdigheder er afgørende for et tilfredsstillende jagtresultat.

Vi vil igen i år afvikle et arrangement på Hanebjerg Jagtskydebane lørdag den 1. april 2017 kl.
9.00 til 13.00, som kan medvirke til at højne vores træfsikkerhed.

De nærmere detaljer foreligger allerede, og er udsendt på e-mail.

Øvrige aktiviteter

Måtte der være medlemmer der har ønske om, andre aktiviteter som kunne styrke vore fælles
jagt lige interesser, er I velkommen til at kontakte formanden, eller et andet
bestyrelsesmedlem, med evt. ønsker.

Som afslutning på dette nyhedsbrev, skal jeg på bestyrelsens vegne udtrykke ønske om, at I tager
vel imod vores aktivitetsplan, og tager aktivt del heri, og benytter jer af muligheden for at styrke vores fællesskab.

NB!

Som i kan se af nyhedsbrevet vil vi i fortsat gøre mere brug af, at informere på vores
hjemmeside www.gsmj.dk eller via e-mail.

Vi skal derfor endnu en gang opfordre jer, som endnu ikke har oplyst e-mail adresse om at oplyse
denne. Dette gøres nemmest ved at sende en mail til formanden på skovly130@gmail.com.

Med jægerhilsen
på bestyrelsens vegne
Formand
Steen Andersen