Gundsømagle januar 2022

Nyhedsbrev nr. 1,

Til medlemmerne af Gundsømagle Jagtforening.

Indhold

  1. Bestyrelse
  2. Udvalg
  3. aktiviteter
  4. øvrige aktiviteter.

 

Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen 2021:

Formand, John Bladsgaard Jensen Holmevej 101, 3670 Veksø
Tlf. 23207545 – email bladsgaard@outlook.dk

Næstformand, Per Magnussen Kirkegårdsvej 10, 4000 Roskilde
Tlf. 22174018 – email per.magnussen@mail.dk

Kasserer, Bjarne Tryk Strandtoften 17, 4040 Jyllinge
Tlf. 42504008 – email  jagt@tryk.eu

Sekretær Palle Nielsen Ejlesøvej 17, 4000 Roskilde
Tlf. 30189909 – email palle.nielsen@dkbeton.dk

Bestyrelsesmedlem Allan Schultz Kirkerupvej 28, 4000 Roskilde
Tlf. 40505362 – email allan@a-schultz.dk

Bestyrelsesmedlem Eva Albech Holmevej 101, 3670 Veksø
Tlf. 30321401 – emal evaalbech@live.dk

Ryan Elkjær, Dybendalsvej 21, 4000 Roskilde
40136656, email gundso@elkjaergruppen.dk

Bestyrelsessuppleant Steen Andersen Bøgevej 1, 4040 Jyllinge
Tlf. 40313795 – email skovly130@gmail.com

2. Udvalg

Hundeudvalg: Allan Schultz og John Bladsgaard Jensen

Skydeudvalg:  Bjarne Tryk og Per Magnussen

Bueskydning: Allan Schultz

Hvis der er medlemmer i foreningen, der kunne tænke sig at indgå med hjælp og ideer i et af disse udvalg, kan henvendelse ske til en af ovennævnte personer.

 

3. Aktiviteter

Det er besluttet at afholde følgende aktiviteter i 2022:

Hundetræning/jagthundetræning. Hvis der er interesse for hundetræning, kan der rettes henvendelse til Allan eller John. Der findes udmærket terræn, som kan benyttes, til træning af hund på Holmevej 101, 3670 Veksø.

Fastelavnsskydning lørdag den 26. februar 2022 kl. 0900 på Hovedgaden 50 Gundsømagle.

Nærmere information/indkaldelse herom tilgår senere.

Riffelskydning: Hanebjerg Jagtskydebane er reserveret til Gundsømagle jagtforening søndag den 3. april 2022 kl. 0900-1300.

Lerdueskydning: torsdag den 7. april 2022 fra kl. 1700- til sol ned på Nørrekær Holmevej 101.

Bukkepral den 16. maj 2022 fra kl. 0900 til 1200 hos Finn og Eva på Nørrekær Holmevej 101.

Det er ikke nødvendigt at have noget jagtudbytte at prale af for at deltage, da arrangementet er åbent for alle medlemmer.

Der vil være mulighed for at komme med gode historier og undskyldninger fra morgenens jagt.

Der vil være mulighed for kaffe og brød og en lille en til halsen plus øl og vand.

 
Lerdueskydning
tirsdag den 31. maj 2022, nærmere om tid og sted tilgår

Lerdueskydning onsdag den 15. juni 2022, nærmere om tid og sted tilgår

Generalforsamling, som sædvanlig den 1. fredag i oktober.

I år den 7. oktober 2022 fra kl. 1900 i vores lokaler på Margretheskolen. (Indkaldelse ifølge vedtægterne).

Fællesjagt lørdag den 26. november 2022, tid og mødested vil tilgå senere.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Øvrige aktiviteter. Måtte der være medlemmer, der har ønske om andre aktiviteter, som kunne styrke vores fælles jagtlige interesser, er i velkommen til at kontakte formanden eller et andet bestyrelsesmedlem om evt. ønsker.

NB: Vi arbejder ihærdigt på at få igangsat vores hjemmeside og når den er klar til brug, vil al information også fremgå af hjemmesiden.

 

Med jægerhilsen
På bestyrelsens vegne

Formand
John Bladsgaard Jensen

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/