Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyhedsbrev 2/2018

Nyhedsbrev nr. 2/2018


På vores nylig afholdte ordinære generalforsamling, hvor formand Steen Andersen ikke ønskede at genopstille som formand, skulle der vælges en ny formand.

Som ny formand blev John Bladsgaard Jensen valgt.

Hvem er John?

Jeg er 69 år og er pensioneret fra politiet, hvor jeg har forrettet tjeneste i Nordsjælland i forskellige funktioner og afdelinger, herunder 16 år i Rigspolitiet som hundefører/bombehundefører.
Jeg har bevaret min glæde ved hundearbejde og bruger nu hundene til jagt.
Jeg har haft jagttegn siden 1989 og for mig er det bedste ved jagt, at kunne færdes i naturen sammen med min hund.
Jeg har tidligere i gennem mange år boet i Allerød.
Jeg bor nu på Holmevej 101, 3670 Veksø Sjælland sammen med min kæreste Eva Albech.

Øvrige valg på generalforsamlingen.
- Bjarne Tryk ønskede genvalg og blev valgt.
- Allan Schultz ønskede genvalg og blev valgt.
- Henry Fuglsang ønskede ikke genvalg og som afløser for Henry blev Steen Andersen valgt.
- Som suppleant til bestyrelsen blev Eva Albech valgt.
- Som Revisorer blev Michael Bien og Finn Albech Nielsen valgt.
- Som Revisorsuppleanter blev Finn Bursche og Ulrich Schliemann valgt.

Da bestyrelsesmedlem Orla Albech Nielsen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen forud for
generalforsamlingen, indtrådte suppleanten Per Magnussen i bestyrelsen.

Bestyrelsen ser herefter således ud.

Formand John Bladsgaard Jensen Holmevej 101, 36 70 Veksø Sjælland Tlf. 23207545 - E-mail bladsgaard@outlook.d

Næstformand Bjarne Tryk Andebakken 2, 4040 Jyllinge Tlf. 42504008 - E-mail jagt@tryk.eu

Kasserer Frank Kaae Skytte – Nyvej 29, Gundsømagle, 4000 Roskilde Tlf. 21282195 - E-mail nyvej29@gmail.com

Sekretær Palle Nielsen Ejlesøvej 17, 4000 Roskilde Tlf. 30189909 E-mail palle.nielsen@dkbeton.dk

Bestyrelsesmedlem Allan Schultz - Kirkerupvej 28, 4000 Roskilde Tlf. 40505362 - E-mail allan@a-schultz.dk

Bestyrelsesmedlem Per Magnussen Kirkegårdsvej 10, 4000 Roskilde Tlf. 22174018 E-mail per.magnussen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem Steen Andersen - Holmevej 90, 3670 Veksø Tlf. 40 31 37 95 - E-mail skovly130@gmail.com

Bestyrelsessuppleant Eva Albech Holmevej 101, 3670 Veksø Sjælland Tlf. 30321401 E-mail evaalbech@live.dk

Vandrepokalen for årets mindste buk gik til Allan Schultz.

I øvrigt kan referatet ses inde på vores hjemmeside www.gsmj.dk

Med jæger hilsen
Formand
John Bladsgaard Jensen