Foreningens stiftelse.På initiativ fra lærer Bluhme, blev der den 8. maj 1941 indkaldt til møde på Pensionatet i Gundsømagle med det formål at stifte en Jagtforening som underafdeling under Landsjagtforeningen af 1923.

 

Foreningens formål: At samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesse i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.

 

Jægerforbundets formål er at:

  • varetage medlemmernes jagtlige interesser i enhver henseende
  • højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme
  • arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivne miljø som grundlag for en sund og artsrig fauna, herunder hensigtsmæssig brug af de selvforsynende, naturgivne ressourser
  • varetage generelle administrative og praktiske opgaver inden for jagt- og fauna-forvaltning i samarbejde med offentlige myndigheder
  • støtte og fremme relevant faunaforskning
  • tilstræbe en rimelig forvaltning af jagten i den helhed -
  • arbejde for gennemførelse af nationale ordninger, der sikrer jægerne med bopæl i Danmark jagtmulighed og fortsat jagt på fiskeriterritoriet og offentligt ejede arealer
  • yde service til medlemmerne

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/