Afskydning af råvildt.

 

Som det fremgår af referatet fra vores ordinære generalforsamling den 24. februar 2012, skulle jeg som formand referere fra tema drøftelserne om råvildt, og herunder især afskydning af råvildt.

Vi havde til denne temadrøftelse allieret os med jagtkonsulent Fritz Heje Hansen fra Jægerforbundet, som kom med sit bud på en korrekt afskydning af råvildt, alt afhængig af bestandens tæthed, sundhed, størrelse
m.m..

Jeg vil ikke her referere til alt hvad der blev sagt under temadrøftelsen, men i stedet henvise til dette link http://www.raavildt.dk/afskydningsplaner/afskydning-af-efterarsdyr,  som giver et meget godt og fyldestgørende billede af Fritz’s oplæg og de efterfølgende svar på div. spørgsmål fra vore fremmødte medlemmer.

I øvrigt kan jeg anbefale den særlige hjemmeside der hedder http://www.raavildt.dk/, som også kan findes under Nyttige links her på vores hjemmeside.

Alt i alt havde vi en rigtig spændende drøftelse, hvor vi dog kunne have ønsket os lidt flere medlemmer, der som jagtlejere eller ejere forvalter afskydning af råvildt i vores område.

Hvis der måtte være behov for at tage dette emne op på ny, skal man blot kontakte mig herom.

Formanden
Steen Andersen

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/